Utbetül Gulam Duası ve Anlamı

0
399

Utbetü’l-Gulâm hazretlerinin ne zaman doğduğu ve ne zaman vefât ettiği bilinmez. Lakin Utbe vefat ettikten sonra rüyada görülmüş ve bu duaya devam ettiğim için cennete girdim» demiştir.

Utbetü’l-Gulâm’m devam ettiği dua şudur:

TÜRKÇE OKUNUŞU
Allâhümme yâ hâdiye’l-müdıllîn. Veyâ râhime’l-müznibîn. Veyâ mükiyle usürâti’l-âsirîn. İrham abdeke zelhatarı’l-azimi ve’l-müslimine ecma’in. Vec’alnâ maa’I-ahyârı ve-l merzûkıyne’llezîne en’amte aleyhim mine’n-nebiyyine ve’s-sıddikıyne ve’ş-şühedâi ve’s-sâlihine. Âmin yâ rabbe’l-âlemîn (İhyâu Ulûmi’d-Dîn).

TÜRKÇE ANLAMI
Ey sapıklara hidayet eden, ey günahkârlara merhamet eden ve ey suçluların elinden tutan Rabbim! Büyük günahlara sahip olan bu kuluna ve bütün Müslümanlara rahmet et. Bizi, kendilerine in’âm edip hayırlar verdiğin salihler, şehidler, sıddıklar ve nebiler zümresine ilhak eyle. Âmin, yâ Rabbe’l-âlemin.»

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here