SÖZÜNDE SADIKSA CENNETE GİRER

SÖZÜNDE SADIKSA CENNETE GİRER
Sahabiler sarayının sultanlarından Enes B. Mâlik (Radıyallahû Anh) anlatıyor:

Allah’ın Resûlüne bir şey sormaktan nehiy olunmuştuk. Bundan dolayı çöl halkından aklı başında bir adam gelerek biz de dinlemek şartiyle Peygamberler Peygamberine sual sorması çok hoşumuza giderdi..

Bir gün, çöl halkından bir adam geldi…

Hem de aldı başında biriydi.. Allah Resulünün mübarek huzuruna çıktı:

— Yâ, Muhammed, dedi, bize senin elçin geldi de şöyle bir lâf etti: Güyât sen, Allah”ın seni Peygamber gönderdiği iddiasında bulunuyormuşsun, öyle mi?

Âlemlere Rahmet olan:

— Evet, dediler, doğru söylemiş.. (Ben, Allah ın size gönderdiği Peygamberiyim!)

Çöl adamı ılık gözlerini Sonsuzluk Nebisinin müb&-rek yüzüne dikip sordu:

— Şu halde gök yüzünü yaratan kimdir?

Kainatm Efendisi cevap verdi.

— Allah”dır..

— Ya yeri kim yaratmıştır?

— Allah!..

— Şu dağlan kim dikti; ve onlarda her ne yarattı ise kim yarattı?

— Allah!..

— öyle ise Gök yüzünü ve yeri yaratan, şu dağlan diken Allah aşkına (söyle); seni Allah mı gönderdi?..

— Evet, beni Rabbim gönderdi…

— Hem senin elçin bize günde beş (vakit) namaz farz olduğunu söyledi, öyle midir?

— Doğru söylemiş…

— Öyle ise seni gönderen Allah aşkına; bunu sana Allah mı emir buyurdu?

— Evet, O emir buyurdu!..

— Elçin bize, mallarımızdan zekât vermenin de farz olduğunu bildirdi..

— Doğru söylemiş…

— Seni gönderen Allah aşkına; bunu sana Allah mı emretti?

— EvetL

— Elçin bize, yılda bir ay Ramazan ayı orucunun farz kılındığım da söyledi..

— Doğru söylemişi..

— Seni gönderen Allah aşkına; bunu sana Allah mı emretti?

— Evet!..

— Elçin bize, yoluna gücü yetenlerimize Beyti Kâbe”yi) hacc etmenin farz olduğunu söyledi..

— Doğru söylemiş…

Çöl adamı soruyor, Allahın Resûlü de ona cevap veriyordu. Adam sonunda şevk ve saâdetle dolup taştı da dedi ki:

— (Ey Allah”m Resûlü), Seni hak din ile gönderen Allah”a yemin ederim ki, bu farzlardan ne fazla yaparım, ne de eksik..

Ve Kâinatın Efendisinin huzurundan uçarcasına ayrılıp gitti. O gidince Nebiyyi Zîşan çiçek çiçek gülümseyerek buyurdular ki:

— Yemin olsun, eğer bu adam doğru söyledi ise mutlaka cennete girer!.. O

Gerçek mânâda Nebiler Serverine ümmet olan hiçbir kimse yoktur ki, nazla, safâ ile cennete girmesin…