Peygamberimize Amin Dedirten Cebrail (a.s)’in Duası

Rasûlüllah (S.A.V.) Hazretleri, bir gün minberin birinci basamağına çıktıkları zaman «Amin»,
ikinci basamağına çıktıkları zaman «Amin» ve üçüncü basamağına çıktıkları zaman yine «Amin» diye buyurmuşlardı. Ashâb-ı Kiram bunun sebebini sordukları zaman efendimiz şöyle buyurdu:

— Ey ashabım, minberin birinci basamağına ayağımı bastığım zaman, kardeşim Cebrail gelerek: «Ya Rabbi! Bir kimse, sıhhat ve afiyetle ramazan’a yetişir de ibadet, taat ve istiğfarda bulunmaz ise, o kimseyi esirgeyip rahmet eyleme.» dediği zaman, ben de «Amin» diye karşılık verdim.

İkinci basamağa bastığım zaman, Cebrail: «Ya Rabbi! Bir kimse anne ve babasına yetişip de, onların rızasında bulunmaz ise onu bağışlama.» dediği zaman, ben de «Amin» dedim.

Üçüncü basamağa bastığım zaman, Cebrail: «Ya Rabbi! Habibinin ismi yanında zikrolunduğu zaman, salavat-ı şerife okumayan kimseye rahmet etme.» deyince ben de «Amin» diye mukabelede bulundum.

Allah cümlemizi her ramazanda aff’a mazhar olanlardan, Anne Babamızı razı edenlerden ve Peygamber efendimizin adı anıldığında Salavat getirenlerden eylesin. Amin

Haydi Bir Salavat getirelim: ALLAHUMME SALLİ ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDİN VE ALA ALİ SEYYİDİNA MUHAMMED.

Okuduysanız Paylaşalım Bu önemli bilgileri tüm kardeşlerimiz okusun öğrensin