Mezara Ne-den Su Dökülür?

*Mezara neden su dökülür? Ö-lüye faydası var mı? Ö-lüyü gömünce toprağa su dökmek, toprağın sıkışmasını *sağlar, bu, islam dinine göre sünnettir. Peki mezar ziyaretlerinde insanlar her seferinde mezara

niye su döker? Mezara su dökme adeti Türklerin şaman inancı taşıdıkları zamanlardan kalmıştır.Eskiden, ö-lülerin belli günlerde su içtiklerine inanılırdı, bunun için mezara su dolu bir tas bırakılır, ya da mezarın başına içi su dolu kulplu bir bardak asılırdı.

-Bunun için de bir tören yaparlardı. Bu inanç Makedonya’da 20. yüzyılın başlarına kadar devam ett*i. Bu adet, Türkler müslüman olduktan sonra ilk zamanlar, mezara kulplu bardaktan su dökme*ye dönüştü.Daha sonraları ise, kulpun da *bardağın da önemi kalma-dı ama gelenek, mezara su dökme şeklinde sürüyor. Su, mezarın baş tarafından başlayarak ayak tarafına doğru dökülür

-Kabir üzerindeki yeşilliklerin orada yatan kimseye faydası olduğu ve onların -ibadetlerinin onun defteri*ne yazıldığı rivayet ediliyor. Bu n*edenle su dökülerek otların ve tohumların çabucak yeşillenmesi istemek ve yeşilliklerin ömrünün uzun olamasını sağlamak olabilir

-Toprakla örtülen kabrin sulanarak iyice oturması ve toprağın rüzgârla gitmesinin engellenmesi de sağlanm*ış olur. Ayrıca toprak yerleşerek kabrin çökmesi ve vahşi hayvanların cenazeye zarar vermesi de engellenmiş olur.