Korkulu Anlarda Okunacak Dualar

Korkulu zamanlarda okunacak dualar biçoğumuzun yaşadığı korkuları Allahın izni ile giderilecektir. Yeterki içten ve tam Allah’a teslimiyetle dua edin. Bugün korku için okunacak bazı duaları derledik. Korktuğunuz zaman veya korktuğun bir şeyin başına gelmemesi için hazırladığımız duaları hem arapça hemde Türkçe okunuşlarını okuyabilir ve kendinize bir kalkan yapabilirsiniz.

Öncelikle korkulu yerde ve düşman karşısında, emin ve rahat olmak için Li ilafi’yi [Kureyş suresini] okumalıdır. Yada Mu’avvizeteyn surelerini okumak okumak da faydalıdır. Ayrıca, Li îlâfi süreli, Yani (Kureyş süresini) hergün ve her gece hiç olmazsa onbirer def’a okumalıdır.

TÜRKÇE OKUNUŞU : Sübhânellahi vel-hamdülillahi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber velâ havle velâ kuvvete illâ billahil’aliy-yil’azîm, duâsmı da gece gündüz çok okumalıdır.

Peygamberimiz, Allahümme innî es’elüke bihakkis-sâ’ilîne aleyke, ya’nî (Yâ Rabbî! Senden isteyip de, verdiğin kimselerin hatırı için, senden istiyorum!) derdi ve böyle duâ ediniz buyururdu. Sebeplere yapışıp, emredilen şeyler okunduktan sonra böyle duâ etmelidir.

İmam-ı Rabbanî hazretleri, talebeleri ile, uzak bir yere giderken gece, bir handa kaldılar. “Bu gece bir belâ zuhur edecektir.

TÜRKÇE OKUNUŞU : “Bismillâhillezî lâ-yedurru ma’asmihişey’ün fil-ard-ı velâ fıssemâî ve hüvessemî’uralim” duâsını besmele ile okuyun!” buyurdu.

Gece büyük yangın oldu. Her odada eşyalar yandı. Duâyı okuyanlara birşey olmadı. Dert, belâ, fitne ve hastalıklardan korunmak için, sabah-akşam, İmâm-ı Rabbanî hazretlerinin bildirdiğini hatırlayarak, üç defa okumalıdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

“Bir yere gelen kimse TÜRKÇE OKUNUŞU : “Eûzü bikelimâtillâhi-ttâm-mâti min şerri mâ haleka” okursa, o yerden kalkıncaya kadar, ona hiçbir şey zarar veremez.”

Korkulu şeyden kurtulmak veya bir dileğe kavuşmak için, Taha sûresi’nin 37. ayetinden (Velekad’dan), 39. a-yetin sonuna (ala ayniye) kadar (69) kağıda yazıp, su geçirmez bir kılıfla mesela PVC ile kaplatıp yanında taşımalıdır. Faydası çok görülmüştür.