Hz Hızır Duası ve Anlamı

Hz Hızır alehisselamı duymayan yoktur herhal’de. Bu nedenle bu gün sizler için özel olan Hızır Aleyhisselamın Duasını derledik. Hızır aleyhisselâm Hz. Mûsâ döneminde yaşayan, kendisine ilâhî bilgi ve hikmet öğretilen kişidir. İslâm âlimleri Hızır’ın peygamber, velî veya melek olduğu konusunda değişik görüşler ileri sürmüşlerdir.

Günümüz’de bile Hızır ve İlyas (a.s)’ın her bahar başlangıcında buluştuklarına inanılan milâdi 6 Mayıs, Rumî 23 Nisan’a rastlayan güne verilen isim. Söz konusu günde Hızır ve İlyas (a.s)’ın buluşarak sohbet ederler ve bu günlerde vakitlerini Allah yolunda olmanın ve birlikteliklerinin verdiği sevinçle kuvvet bulurlardı.

Hızır aleyhisselâm ile Îlyas aleyhisselâm her mevsimde bir araya geldiklerinde bu duayı okuyarak ayrılırlar. Kim sabahları, üç kere okursa, yangından, boğulmaktan ve hırsızlıktan emin olur:

TÜRKÇE OKUNUŞU
Bismillâhi mâşâallâhü lâ kuvvete illâ billâh. Mâşâallâhü küllü ni’metin mina’l-lahi. Mâşâallâhü’l-hayru küllühü biyedi’l-lâhi. Mâşâallâhü lâ yasrıfü’s-sûe illallah. (İhyâu Ulûmi’d-Din).

TÜRKÇE ANLAMI :
Bismillah. Allah neyi dilerse, (o olur). Kuvvet ve kudret ancak Allah’ındır. Allah neyi dilerse (o olur). Her ni’met Allah’tandır. Allah neyi dilerse (o olur). Hayrın tamamı yed-i kudretinde-dir. Allah neyi dilerse (o olur). Fenalıkları insanlardan def’eden ancak Allah’dır.»