Hz Ebubekir’in Hz Ömer’e Yaptığı Öğüt Sözleri

0
186

Halife-i Müslimîn, müminlerin birbirlerini uyarmalarının büyük bir görev olduğu bilincindeydi. Bu sebeple bazı kimselere çok önemli tavsiyelerde bulunmuştur. Bunun bir örneği de Hz Ömer’e olmuştur.

Hz. Ömer’e Yaptığı Öğütler:

“Benden sonra, seni hilafet görevini üzerine almaya davet ediyorum. Hilafet makamı, uhdesinde bulunduğu kimseyi çok yorar.

Ey Ömer! Allah’tan kork! Ona itaat eyle, daima takvayı seç, çünkü takva emniyettir, koruyucudur. Hilafet makamı, onun gereklerini yerine getirebileceklere teklif olunur.

Bir kimse, başkalarına hakkı emredip, kendisi bâtılın peşinde giderse, tebaasma iyiliği buyurup, kendisi kötü işler peşinde olursa, çok geçmez güvenilirliğini yitirir, yaptıkları heba olur, boşa gider.

Müslümanların işlerini yerine getirdiğinde, ellerini kanlarından, mideni mallarından uzak tut; diline sahip ol, haysiyetlerini kırma! Güç ve kuvvet, ancak Allah’ın elindedir!”

(lbn Ebi Şeybe)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here