Cünnetül Esma Duası Okunuşu ve Anlamı

0
306

Cünnetül esma sırları ve fazileti pek büyük ve etkili bir duadır. İnsanoğlu pek çok musibetlere muzdarip kalabiliyor. Bu bu nedenle sizler için çeşitli dilekler için veya Cünnetül Esma duasını okuyanların koruyan bir kalkan duasını derledik. Peki Cünnetül Esma duası tam olarak nedir. Allah’ın isimleriyle, bulunduran kişi için “korunma kalkanları” anlamına gelmektedir. Cennetül Esma duaları, İmam Gazali tarafından, geçmişi Hz Ali Efendimize dayanmakta olan ve pek çok dua kitabında yer alan dualardır.

Ayrıca bu esmalardan mütevellit terkiblerin daha etkili oluşması için ve faziletlerinin artması anlamında yine o kasidede belirtilen bir daire bir vefk mevcuddur. Buna CÜNNETU-L ESMA DAİRESİ denmektedir. Son zamanlarda cennetül esma adı altında bir çok daire vefk türemiştir. Fakat aslolan kasidede belirtilen dairedir. Bu daire bizce malumdur. Bu terkiblerin çok faziletleri vardır. Ancak biz bir kaçı ile iktifa ettik. Hz. ali efendimizden rivayetle bu vefkin adına “Cünnetü-l esma Celiletü-l dairetü-l Ahfa” denilmiştir.

SABAH – AKŞAM OKUNACAK DUALAR CÜNNETÜL ESMÂ

Akşam ve sabah, her defasında besmele ile 19 kere «Cünnetül Esmâ» okunursa, mükâfatı cemâli İlâhîdir. Cünnetül Esmâ, 19 harfli olup 19 kere okunur.

Okunuşu : Fendün, Hayyün, Kayyûmün, Hakemün, Adlün, Kuddûsün.

Okunuşu : Sübhâne’llâhi ve bihamdihi.

Bu dua hakkında Peygamberimiz (a.s.), «Kim sabah ve akşam yüı defa bu duayı okursa, kıyâmet gününde kimse, Allah’a onun getirdiğinden daha faziletli bir şey getirmiş olmayacaktır. Ancak o duanın aynını veya daha fazlasını yapan müstesna.» buyurmuşlardır.


Okunuşu : Allâhümme innî üşhidüke ve üşhidü hamelete arşike ve melâiketeke ve cemîa halkık. Bienneke ente lâilâhe illâ ente vahdeke lâ şerike lek. Ve enne Muhammeden abdüke ve resûlük.

Peygamberimiz (a.s.) buyuruyorlar ki: «Kim sabah kalktığı vakit bu duayı okursa, Allah (c.c.) onun o gün işlemiş olduğu günahlarını afveder. (Büyük günahlar ile kul hakları hariç). Eğer geceye girdiği vakit okursa, o geceki günahlarını afveder.»

Duanın mânası şudur: Ey benim Allah’ım! Seni, arş-ı âlânı yüklenen vazifelileri, meleklerini ve senin yaratmış olduğun bütün mah-lûkatı şahit tutarım ki, senden başka ilâh yoktur; sen birsin, senin ortağın yoktur; ve Muhammed (s.a.v.) senin kulun ve resûlündür.

Resul-i Ekrem (s.a.v.) Efendimiz, ashâb-ı kirâmından Abdullah bin Hubeyb (r.a.) Hazretleri’ne şöyle buyurmuşlardır: Geceye girdiğin ve sabah kalktığın vakit üç kere, ««Kul hüva’l-labü ehad, kul eûzü birabbi’l-felâk ve kul eûzü birabbi’n-nâs» sûrelerini okuman her şey için sana kâfidir.

Okunuşu : Bismillâhi’l-lezi lâ yedurru maa’smihî şey’ün fi’l-ardı ve lâ fisse-mâi ve hüve’s-semîu’l-alim.

Habîb-i Kibriya Efendimiz (a.s.) buyuruyorlar ki: Kim bu duayı 3 defa okursa, o günün gecesine kadar başına bir belâ gelmez.

Mânası: Yerde ve gökte, ismiyle (ismi anılınca) hiçbir şeyin zarar vermediği, işitici ve bilici olan Allah’ın adı ile.

Resûlullah Efendimiz, İmam Ali (Kerremallâhü Vechehû) ‘ye soruyor:

Sizi, ömrünüzün uzun olması sevindirir mi?

Sizi, rızkınızın bol olması sevindirir mi?

Sizi, sohbette kalmanız sevindirir mi?

Sizi, düşmanlarınıza galip gelmeniz sevindirir mi?

Sizi, sûi hatimeden kurtulmak Cson nefeste imanla gitmek) memnum eder mi?

Elbette eder.

Öyle ise akşam ve sabah şu duayı üç defa okuyunuz:

Okunuşu : Sübhanallahi mil’el mizan ve müntehe’l-ilmi ve mebleğa’r-rıza ve sinnetel’arş

Mânası: Mizanın dolusu kadar, ilmin sonu kadar, Allahın rıza olacağı kadar ve arşın ağırlığı kadar, Allah’ı (c.c.) teşbih ederim

Bu duayı her sabah ve akşam üç defa okumaya devam etmelidir. ömrün uzun ve mes’ud olması, imanla ölmek, kabir azabından kurtulmak, Sırat köprüsünden geçmek ve cennete vâsıl olmaya vesile olur.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here