Büyü ve Sihir ve Cinlerden Korunmak İçin Okunacak Dua

0
837

Sihrin tesis etmemesi için şunları yapmak gerekir:Şeytanın şerrinden Allah’ü Teala’ya sığınmak. Allah’ü Teala buyuruyor “Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa, hemen Allah’a sığın (E’zü çek) Çünkü Allah, ziyade işitendir, ziyade bilendir.” (1) Şeytan’dan Allah’u Tealaya Sığınmak İçin “Sığınma Duası”Duanın Arapçası: “E’ûzü billahil-azîm. Bi vechihil-kerîm. Ve sültânihil-kadîmi mineş-şeytânir-racîm.”

Bu duayı okuyan için şeytan der ki: “o kimse günün diğer vakitlerinde de benim şerrimden muhafaza edilir.“(2)Devamlı abdestli olmak, farzlerı ve sünnetleri terk etmemek.Beş vakit namazdan sonra Ayeü’l-Kürsî okumak.Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim her farz namazın arkasından Ayet el Kürsi’yi okursa öteki namaza kadar (maddi manevi bütün belalardan) korunur ve buna (bu sureyi her namazın arkasında okumaya) ancak Peygamber, Sıddık veya Şehid devam eder.“(3)

Yatsıdan sonra Bakara suresinin son ayetlerini okumak.Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: “Her kim bir gece içerisinde Bakara suresinin iki ayeti (Amenerrasulü) okursa, artık o iki ayet (ecir, mükafat elde etme, şeytandan ve afetlerden korunma bakımından) yeter.“(4)Huşu içinde Allah’u Tealayı çokça zikretmek. İnsanın nefis ve şeytan düşmanlarından korunması için Allah’u Teala’yı çokça zikretmesi lazımdır. Zikir öyle mükemmel bir kaledir ki, içine giren düşmanlarından emin olur.

Namaz kılmak ve kızgınlık anında abdest almak.Kuşluk namazına devam etmek.Boyun kırıklığı ile Allah’u Teala’ya dua etmek. Şeytanın hazır olduğu meclislerden uzak durmak. Bazıları şunlardır: “Harama bakmak, gıybet etmek, kendini beğenmek ve gurur, kötü insanlarla dostluk yapmak ve onlarla beraber oturmak.İmam-ı Rabbani (Kuddise Sirruh): “Cinlerden korunmak için (aşağıdaki) zikir çokça okunmalıdır.“:Cinlerden Korunmak İçin La Havle vela Kuvvete Zikri Duanın Arapça Okunuşu: “Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahil-‘aliyyil-‘azîm.”

Sabah ve Akşam namazlarından sonra aşağıda ki sıraya göre verilen kuran ayetleri ve duaları okumalıdır. Ayrıca şu da bilinsin ki, bütün insanlar ve cinler sana zarar vermek için toplansalar, Allah’ü Teala sana ne takdir ettiyse o gerçekleşecektir. Aksi Takdirde zarar veremezler. aynı şekilde iyilik yapmak isteseler. Allah’ü Teala’nın takdir ettiği kadar yapabilirler. O Halde sığınılacak tek Zat ancak Allah’ü Teala’dır.:3 İhlas suresi, 3 Felak suresi, 3 Nas suresi, Lev enzelnâ 3 kere Ayetü’l Kürsi Mü’min suresinin ilk üç ayeti

7 kere aşağıdaki dua Büyü ve Sihirden Korunmak İçin 7 defa okunacak Dua Duanın Arapçası: “Hasbiyallahü lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül Arşil Azîm.” 3 kere aşağıdaki dua Büyü ve Sihirden Korunmak İçin 3 defa Okunacak DuaDuanın Arapçası: “Bismillahi hayril esmâi. Bismillahillezî lâ yedurru me’asmihi şey’ün fil ardı velâ fissemâi ve hüves Semîul Alîm.”Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim(aşağıda ki duayı) derse her türlü büyücüden, falcıdan, şeytandan, ve kendisini kıkanandan kurtulur.“(5) Büyücü, Falcı, Şeytan ve

Kıskanan Kimseden Korunmak İçin Okunacak Dua Duanın Arapçası: “Emseynâ ve emsel-mülkü lillah. Vel hamdü lillah. E’ûzü billahillezî yümsiküs-semâe en teka’a ‘alel-ardı illâ bi iznihi min şerri mâ haleka ve zerae ve berae.”Duanın Türkçesi: “Biz akşamladık, mülde Allah’a ait olarak akşamladı. Bütün hamdler Allah’a mahsustur. Yarattığı, tükettiği ve yoktan var ettiği her şeyin şerrinden gökleri kendi izni olmadıkça yere düşmesin diye tutan Allah’a sığınırım”

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim her sabah 7 adet acve hurmasını yerse, o gün kendisine zehir ve sihir zarar vermez.“(6)Haset, kıskançlık, hile, sihir ve büyü ve her türlü kötülüklerinden korunmak için Felak suresini okumaya devam etmelidir.Sihir, büyü, cin ve vesvese gibi kötü hastalıklarından şifa bulmak için Nas suresi okunmalıdır.İmam-ı Rabbani (Kuddise Sirruh) Hazretleri, sihir, büyü, cin ve vesvese gibi kötü hastalıklardan korunmak için Kelime-i Tevhid okumayı tavsiye etmiştir

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here