Belaya Bulaşmış Kimseyi Görünce Okunacak Dua

Hayatta birçok insan görürüz. Bunlar’dan bazıları iyi bazıları bazı nedenlerden dolayı belaya uğramı kişilerdir. Bu nedenle belaya uğramış kimseyi görünce okunacak duaları sizler için derledik. Bütün musibetler Allah’ın ilmi ezelisinde veya Levh-i mahfuzda yazılmış bir takdiridir. Onun için insan katiyyen başkasına gülüp, onu ayıplamamalı. Zirâ güldüğü şey kendi başına da gelebilir. Kişinin başkalarında gördüğü bazı halleri veya kusurları ayıplaması, kendi nefsini o kusurdan veya o halden münezzeh görmesinden kaynaklanır. Hz Peygaberimiz “Kınamayınız, kınadığınız şey başınıza gelmedikçe ölmezsiniz.” Bu dua da belaya uğramış bir kimse görülünce, o belânın kendisine de isabet etmemesi için okunur.

TÜRKÇE OKUNUŞU :
Elhamdü lillâlhi’l-lezî âfâni mimme’b-telâke bihî ve faddalenî alâ kesîrin mimmen haleka tefdîlâ. (Muhtasar İlmihal).

TÜRKÇE ANLAMI:
Sana verdiği belâdan beni muaf tutan ve beni,

Hayatta birçok insan görürüz. Bunlar’dan bazıları iyi bazıları bazı nedenlerden dolayı belaya uğramı kişilerdir. Bu nedenle belaya uğramış kimseyi görünce okunacak duaları sizler için derledik. Bütün musibetler Allah’ın ilmi ezelisinde veya Levh-i mahfuzda yazılmış bir takdiridir. Onun için insan katiyyen başkasına gülüp, onu ayıplamamalı. Zirâ güldüğü şey kendi başına da gelebilir. Kişinin başkalarında gördüğü bazı halleri veya kusurları ayıplaması, kendi nefsini o kusurdan veya o halden münezzeh görmesinden kaynaklanır. Hz Peygaberimiz “Kınamayınız, kınadığınız şey başınıza gelmedikçe ölmezsiniz.” Bu dua da belaya uğramış bir kimse görülünce, o belânın kendisine de isabet etmemesi için okunur.

TÜRKÇE OKUNUŞU : 
Elhamdü lillâlhi’l-lezî âfâni mimme’b-telâke bihî ve faddalenî alâ kesîrin mimmen haleka tefdîlâ. (Muhtasar İlmihal).

TÜRKÇE ANLAMI:
Sana verdiği belâdan beni muaf tutan ve beni, yarattıklarından bir çoğuna üstün kılan Allah’a hamd olsun.

bir çoğuna üstün kılan Allah’a hamd olsun.