Bana Dokunmayan Yılan..

0
443

..Hukuk fakültesinde bir öğretim görevlisi derse girer ve bir öğrenciye adını sorar,öğrenci“Ali”diye
cevap verir.Öğretmen bir anda,“Defolbusınıftan,bir daha asla dersime gelme”der.Bütün öğrenciler şaşkınlık içindedir,neye uğradığı şaşıran Ali de sınıfı terkeder.

Bana Dokunmayan Yılan.. Hukuk fakültesnde br öğretm görevls derse grer ve br öğrencye adını sorar, öğrenc “Al” dye cevap verr. Öğretmen br anda,“Defol bu sınıftan, br daha asla dersme gelme” der.

Bütün öğrencler şaşkınlık çndedr, neye uğradığı şaşıran Al de sınıfı terk eder.Herkes ne olduğunu anlamak çn beklemektedr hç brnden tek br ses ble çıkmaz…Hoca sınıftak sesszlkle beraber ler ger yavaş yavaş dolaşmaya başlamış bütün öğrencler şöyle braz süzdükten sonra, tab bu arada herkes göz temasından kaçınıyor, başlamış derse.
Hoca: “Kanunlar ne çn vardır?” dye sorar ve ders başlar…

Bu cevabı verene hoca parmağı le şaret ederek şte aradığım cevap bu dercesne “pek az önce arkadaşınıza adaletsz davrandım mı ?”, herkeste aynı cevap “evet hocam”.
Öğretm görevls sınıf kapısını açarak dışarıdak öğrencsn çer alır ve teşekkür edp yerne geçebleceğn söyler, herkes bunun brsenaryo, oyun olduğunu anlar.Fakat hoca son sözlern söylememştr henüz;

“Pek buna hepnz şaht oldunuz, neden tepk göstermednz, br açıklama stemednz, arkadaşınızın hakkını savunmadınız!?
Herkes susar çıt yok. Hoca bakın sevgl arkadaşlar, bu olaydan hepnzn çıkarması gereken br öğüt var, bunu sze 100 saat sınıfta ders versem anlatamazdım der ve son sözlern söyleyp ders btrr.“Bana Dokunmayan Yılan Adalete Dokunur..”“Asla bana dokunmayan yılan bn yaşasın zhnyet de olmayın, o yılan br gün mutlaka sz de sokacaktır.”“Adaletszlğe şaht olup göz yuman nsanlar haysyet ve onurlarını kaybetmeye mahkumdur.”“Br şahsa karşı yapılan haksızlık, herkese karşı yapılmış br tehdt demektr.”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here