4 Soruya 4 Müthiş Cevap ve Öğütler

0
122

Alim zatlar, İslâm’ın bize kadar gelmesinde büyük rolü olan değerli insanlardır. Devamlı olarak Peygamber Efendimiz’in hayatını ve Kur’anı okumakta ve İlim tahsil etmektedirler.

İnsanları hakka iletmek için büyük gayretler sarfetmişler ve İslam’ın ilk günlerinden bu yana hakkı söylemiş insanlardır alimler. Vahyin hayatımızda kalmasına ve hayatımızda diri tutulmasında en büyük emeği İslam’ı doğru anlayan ve doğru anlatan gerçek alimlerin vesilesiyle olmaktadır.

Doğruyu yanlıştan ayırmamızda bizlere en önemli iyiliği hakkı öğreterek yapan kişilerdir alim zatlar. İşte o alimlerden bir alime bir kişi gelmiş ve onu şu sorular ile meşgul etmiştir.

Bir adam Alim bir zatın yanına gelir ve “sana sormak istediğim 4 soru var” der. Alim zat “Buyur sor.” der. Adam sordu “Vacip nedir? Vacipten evvel vacip nedir?” Alim zat cevap verdi; “Tövbe etmek vaciptir, günahları terk etmek ise ondan önce vaciptir.” Adam sordu “Yakın nedir? Yakından daha yakın nedir?”

Alim zat cevap verdi; “Kıyamet yakındır, ölüm ondan daha yakındır.” Adam sordu “Acayip nedir? Acayipten daha acayip nedir?” Alim zat cevap verdi; “Dünya acayiptir, dünyayı sevmek ise ondan daha acayiptir.” Ve adam son olarak şunu sordu “Zor nedir? Zordan daha zor nedir?”

Ve Alim zat bu son soruya da şöyle cevap verdi; “Kabir zordur, azıksız amelsiz kabre gitmek daha zordur.” Alim zat’den öğütler 1. Sırrını iki kimseden başkası bilmesin ; Sen ve Rabbin. 2. Dünyada iki kişinin rızasını almadan ölme ; Annen ve Baban. 3. Sıkıntı ve musibetler karşı iki şey ile Rabbine sığın ; Sabır ve Namaz.

4. İki şeyden korkma ; Rızk ve Ecel. 5. İki şeyi hatırlama ; Başkasına yaptığın iyiliği ve Başkasından gördüğün kötülüğü. 6. İki şeyi de hiç unutma; Rabbini ve Ahireti.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here